Motorová řezačka spár CEDIMA Honda GX 390

1 – 4 hodiny

1 – 5 dní

6 – 30 dní

30 dní a více

Víkend

pouze za

ZÁLOHA

300 Kč

500 Kč

450 Kč

410 Kč

800 Kč

10 000 Kč