Vibrační pěch 68 kg WACKER BS 65-Y

Vibrační pěch 68 kg WACKER BS 65-Y

1 – 4 hodiny

1 – 5 dní

6 – 30 dní

30 dní a více

Víkend

pouze za

ZÁLOHA

250 Kč

500 Kč

450 Kč

410 Kč

750 Kč

15 000 Kč